"İpəkçi" qəzetinin 1933-cü ildən bu yana çap olunmuş sayları PDF/şəkil formatda internetə yerləşdiriləcək

Paylaşılma tarixi: Sep 26, 2013 7:53:36 PM

Şəkil 1. "İpəkçi" qəzeti, № 1, üz səhifəsi; Şəkil 1. "İpəkçi" qəzeti, № 2, arxa səhifə;

S.Məmmədovun ölümündən sonra "İpəkçi" qəzetinin redaksiya ofisi zəbt edildi, bütün arxivi məhv edildi. 4 ildir bu komplektləri itmiş hesab edirdik. Bir neçə gün əvvəl yenidən tapdıq.

Məlumat üçün əlavə edək ki, Axundov adına Milli kitabxanada biz "İpəkçi"nin ən tezi 1935-ci ildə çap edilmiş 3-4 sayının saxlanıldığını aşkar etmişdik.

Məlum olduğu kimi, İkinci dünya müharibəsi illərində - 1943-cü ildə "İpəkçi" qəzetinin nəşri dayandırılmış, 1958-ci ildə isə yenidən bərpa edilmişdi. İlk 15 nömrə istisna olmaqla, bərpadan sonrakı bütün nömrələrin hər hər birindən azı 2-3 nüsxəni indiyə qədər saxlaya bilmişik. İndi isə buraxılış ardıcıllığı ilə "İpəkçi"nin bütün nömrələrini PDF/şəkil formatda internetə yerləşdirmək fikrindəyik və ən azı 1 ay müddətində "İpəkçi"nin 1933-1934-cü illərdə çap olunmuş bütün nömrələrinin PDF/şəkil variantını bu sayta yükləyəcəyik.

"İpəkçi" qəzetinin 1933-1934-cü ildə çap olunmuş nüsxələrinin 2 komplekti, təsadüfən Salis Məmmıdov tərəfindən aşkar edilmişdir. 1975-ci ildə S.Məmmədov "İpəkçi"nin 1-ci redaktoru mərhum Rəsul Rəsullunun evinin qabağından keçərkən, görür ki bu komplektləri lazımsız şey kimi küçəyə atıblar, götürüb gəlir evə.