Elşad Abdullayevin daha bir səhvi, bu dəfə elmi səhv...

Paylaşılma tarixi: Jan 16, 2014 4:3:49 PM

1921-ci il mayın 19-da N.Nərimanovun giriş sözü ilə açdığı və işində iştirak etdiyi Ümumazərbaycan Şurlar qurultayının birinci çağırışı Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin qanuni-əsasisini ( konstitusiyasını ) təsdiq etdi. Qanuni-əsasidə dövlət dili haqqında maddə yox idi. Elmi, publisistik ədəbiyyatda, rəsmi sənədlərdə təhkiyə üslubuna görə (“yoxdur”, “heç vaxt daxil edilməmişdir” və s.) bunun bir çatışmamazlıq hesab edildiyi duyulur. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin dövlət hüququ kafedrası elmi-analitik mərkəzinin rəhbəri E.Abdullayev isə yazır ki, “Bu zaman respublika orqanlarının başında N.Nərimanov, Bakı neftinin faktiki sərəncamçısı olan Bakı Sovetinin və Bakı Şəhər partiya Komitəsinin başında isə ermənilər dururdular. Belə bir şəraitdə azərbaycan dilinin dövlət dili kimi 1921-ci il konstitusiyasında göstərilməsi qeyri-mümkün idi”?! Bu fikri isə nəinki “elmi-analitik”, ümumiyyətlə, ciddi mülahizə hesab etmək də qeyri-mümkündür!

Sitat Xaqan Balayevin 2002-ci ildə nəşr olunmuş "Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən (XVI-XX əsrlər)" adlı kitabındandır (bax: səh 20 >> ) . Müəllif daha sonra izah edir ki, o dövrlərdə bir çox dövlətlərin konstitusiyalarında dövlət dili haqqında maddə olmayıbdır. Elə indinin özündə də bəzi ölkələrin konstitusiyalarında belə bir maddə yoxdur...