Ekspertlərin proqnozlarına görə Azərbaycan əhalisi 2050-ci ildə də elə 9 milyon nəfər olacaqdır

Paylaşılma tarixi: Mar 23, 2013 6:1:25 PM