Autizm - daxili və xarici amillərin təsiri nəticəsində orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirən və bununla bağlı yaranan psixonevroloji simptomların kompleksidir

Paylaşılma tarixi: Jan 08, 2018 3:7:22 PM