Ötən əsrin 20-30-cu illərində Nuxada kimlər orta ixtisas təhsili alırdılar və müəllimləri kimlər idi? (fotoşəkillər); İlk dəfə!

Paylaşılma tarixi: Sep 25, 2013 6:12:11 PM

Nuxada Azərbaycan kooperativ-kənd təsərrüfatı texnikumunun 1-ci buraxılışı

(1930-1931)

Bakıda Az.XƏK Hüquq məktəbinin 3-cü buraxılışı

(1940)

Nuxa kənd təsərrüfatı texnikumu

(1931)

Nuxa Neft "Rabfak"ının 1-ci braxılışı

(1932)

Zaqafqaziya ....

(1924-1925)

Ağdaş məktəbidir - təxm. 1926

Zaqfqaziya KU, Türk sektoru

1926-1927